ขั้นตอนในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์

(เวอร์ชั่น 1.0 เป็นเวอร์ชั่น 2.0)
1. เข้าไปที่หน้าแรก เลือก App Store
  • ภาพประกอบ 1 แสดงหน้าแรก จากนั้นเลือกเมนู App Store
2. เลือกไปที่ MeTV System Updater
  • ภาพประกอบ 2 สังเกตแถบเมนูด้านบนจอทีวี เลือก MeTV System Updater
3. เลือกที่ Download
  • ภาพประกอบ 5 สังเกตแถบเมนูเลือก Download
4. คลิกที่ “ติดตั้ง”
  • ภาพประกอบ 4 อ่านเงื่อนไขข้อตกลง แล้วสังเกตแถบเมนูเลือก ติดตั้ง
5. คลิกที่ “เปิด”
  • ภาพประกอบ 5 เลือกที่ เปิด
6. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข คลิกที่ “ตอนนี้” (หากยังไม่ต้องการอัพเกรด คลิกที่ “ยกเลิก”)
  • ภาพประกอบ 6 เลือกตอนนี้เพื่อดำเนินการดาวน์โหลด
7. ระบบจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ กรุณารอสักครู่ (ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์ขณะนั้น ห้ามปิดเครื่องเด็ดขาด)
  • ภาพประกอบ 7 ระบบจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ กรุณารอสักครู่ ห้ามปิดเครื่องเด็ดขาด
8. ระบบจะทำการอัพเกรดอัตโนมัติ *ห้ามปิดเครื่องเด็ดขาด*
  • ภาพประกอบ 8 ระบบจะทำการอัพเกรดอัตโนมัติ *ห้ามปิดเครื่องเด็ดขาด*
9. ระบบจะทำการปิดเครื่องและเปิดใหม่อัตโนมัติ
10. หลังจากเปิดเครื่องจะพบกับหน้าจอของเวอร์ชั่นใหม่
  • ภาพประกอบ 9 ระบบจะทำการปิดเครื่องและเปิดใหม่อัตโนมัติ