Internet Protocol Television : IPTV

IPTV คืออะไร


Internet Protocol Television หรือ IPTV คือการนำเอาเทคโนโลยีโทรทัศน์มาประยุกต์ใช้ ซึ่งแต่เดิมการเผยแพร่ที่เรารู้จักกัน นั่นคือการเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงผ่านทางคลื่นความถี่ แต่สำหรับ IPTV นั้นคือการนำเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่ายบรอดแบนด์ที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ

จุดเด่นของ IPTV


การมาถึงของ IPTV นั้นยังช่วยสร้างประโยชน์ให้กับทั้งผู้ผลิตสื่อและผู้รับชม คือนอกจากจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการนำเสนอสื่อ ให้สามารถรับชมรายการต่างๆ ได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์หลายชนิด อาทิ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือสมาร์ททีวี เพียงอาศัยแค่การเข้าถึง ระบบบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ในขณะที่ผู้รับชมก็สามารถจัดสรร เลือกรับชม หรือบันทึกรายการโปรดของตัวเอง ได้ในทุกเวลา ทั้งนี้ด้วยคุณสมบัติข้างต้นที่กล่าวมา ทำให้เกิดการสร้างรายการรูปแบบแบบอินเตอร์แอคทีฟ ทีวี (Interactive TV) ซึ่งผู้ชมสามารถโต้ตอบและค้นหาข้อมูลของรายการโทรทัศน์เหล่านั้นไปพร้อมกับการรับชม

วิธีการทำงานของ IPTV

หลักการทำงานของ IPTV ทำงานโดยการรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลัก (Source) หรือจะเรียกว่าเป็นแชนแนลที่ทำการถ่ายทอดรายการต่างๆ ทำการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมหรือทางลีดไลน์ (Leased Line) ถูกนำมาจัดสรรและจำแนกหมวดหมู่ไว้ยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งสตรีมมิ่งออกไปที่ CDN (Content Distribution Network) อีกทีหนึ่ง จากนั้นจึงค่อยทำการส่งข้อมูลจาก CDN เพื่อตอบสนองต่อการเรียกใช้งาน IPTV ที่ผู้ชมต้องการรับชมและแน่นอนว่าสามารถรองรับการเข้าถึงของผู้ชมจำนวนมากได้