การติดตั้งกล่อง TOT iptv

Android Application
APPLICATION TOT iptv
วิธีเติมเงินเพื่อใช้บริการ Movie on Demand
ลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร
SET UP 1 การติดตั้งกล่อง TOTiptv เบื่องต้น
SET UP 2 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
SET UP 3 การแก้ไขการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเบื่องต้น
VTR 1 การติดตั้งแอพพลิเคชั่น
VTR 2 การติดตั้งคีย์บอร์ดใช้ภาษาไทย
VTR 3 การถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น
VTR 4 การใช้งานรีโมทเพื่อควบคุมทีวี