คำถามพบบ่อย (FAQ)

ทำการเชื่อมต่อแล้วหน้าจอขึ้นข้อความ รหัสผิดพลาด -2

หมายถึง เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการตรวจสอบรหัสผ่าน ให้ลูกค้าทำการปิดเครื่องทิ้งไว้ 15 วินาที แล้วเปิดใหม่ หรือหากลูกค้าทำการเชื่อมต่อผ่านทาง WiFi ให้ทำการตรวจสอบชื่อเครือข่าย และรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

ลูกค้าทำการเชื่อมต่อแล้วหน้าจอขึ้นข้อความ รหัสผิดพลาด -7

หมายถึงการเชื่อมต่อมีปัญหาให้ตรวจสอบว่าอินเทอร์เน็ตของลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ ตรวจสอบวิธีการเชื่อมต่อใหม่ โดย เข้าเมนูการตั้งค่าของกล่อง IPTV ต้องเลือกการเชื่อมต่ออย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรเปิดการใช้งานทั้ง LAN และ WiFi พร้อมกัน กรณีลูกค้าใช้ เราเตอร์ TP-Link รุ่น Tripper play จะต้องมีการเซ็ตอัพ Config ตัวเราเตอร์ใหม่ มี 2 รุ่นที่คือ Modem Router TP-LINK TD854W, TP-LINK_TD-W8901G สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนได้ที่นี่

ต่อผ่านสาย HDMI แล้วไม่มีเสียง

ในกรณีนี้ ให้ลองปิดอุปกรณ์ทั้งหมด จากนั้นเลือกเปิดอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งก่อน เช่น อาจเปิดทีวีก่อน จากนั้นเปิดกล่อง STB เพื่อให้ระบบของทั้ง 2 ชนิดนี้ค้นหาสัญญานในการเชื่อมต่อระหว่างกัน

เมื่อเชื่อมต่อการใช้งานผ่านทาง iPad แล้วปรากฏข้อความ “การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเกิดความผิดปกติ กรุณาตรวจสอบเครือข่าย ของท่าน

ลองตรวจสอบว่าอินเตอร์เน็ตมีการเชื่อมต่อเป็นปกติ หรือไม่ ไปที่เมนูตั้งค่า Wi-Fi เลือกเครือข่ายแล้วทำการเชื่อมต่ออีกครั้ง

เวลาของรายการไม่ตรงกับเวลาประเทศไทย

เนื่องจากกล่อง IPTV รุ่น ME6098E ผลิตมาจากประเทศจีนจะมีการตั้ง Time Zone เวลาท้องถิ่นเป็น +8 จากเวลามาตราฐานโลก จึงทำให้เวลาที่แสดงบน ทีวีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม. วิธีการแก้ไขให้เข้าเมนูตั้งค่า เลือกเมนูวันละเวลา เลือกเขตพิ้นที่เวลา เลือกเป็น กรุงเทพ GMT +7 กด OK ที่รัโมท

วิธีการตั้งค่าให้ STB MC6098E อ่านภาษาไทยได้เวลาต่อ USB กับเครื่อง STB

กรณีที่เรานำ USB Drive มาใช้งานกับกล่อง STB จะไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้วิธีแก้ทำดังนี้ เข้าเมนู Browser
     1.กดปุ่ม Menu ที่รีโมท
     2.เลือกไปที่ More แล้วเลือก Settings
     3.เลือกที่เมนู Text Encoding กด OK เลือก Unicode (UTF8) กด OK

ภาษาไทย
     1.กดปุ่ม Menu ที่รีโมท
     2.เลือกไปที่ More แล้วเลือก ตั้งค่า
     3. เลือกเมนู การเข้ารหัสข้อความ แล้วเลือก Unicode (UTF8) กด OK

เครื่อง iphone, ipad ไม่แสดงตารางออกอากาศ

ให้เข้าไอคอน Setting เลือก General เลือก International เลือก regions format  เลือก เวลาให้เป็นแบบ international โดยเลือกไปที่ ประเทศอเมริกา United States รูปแบบเวลาในเครื่องจะเป็นแบบ am, pm  ( เนื่องจากระบบตั้งค่าไว้เป็นรูปแบบนี้ ถ้าเลือกแสดงเวลาแบบ ไทยผังรายการจะไม่แสดง )

ขณะใช้งานผ่าน iphone ปรากฏข้อความ “รายการเกิดความผิดปกติ” ขณะกำลังรับชม

ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตว่าเกิดความผิดปกติหรือไม่ ถ้ายังรับชมไม่ได้ให้ออกจากแอปพลิเคชั่นและล็อคเข้าใหม่อีกครั้ง

หากลูกค้าลืม Username Password จะสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้อย่างไร กรณีที่ศูนย์บริการไม่สามารถตรวจสอบให้ได้

หากลูกค้าต้องการทราบ Username ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตัวเอง
     - เลือกไปที่ข้อมูลส่วนตัว My Personal เช็คที่ ชื่อผู้ใช้ Username
     - หากลูกค้าลืมรหัสผ่าน Password ลูกค้าสามารถขอรหัสผ่านได้ที่ www.totiptv.com
       เลือกไปที่ บัญชีของฉัน เลือกลืมรหัสผ่าน
       ใส่ Username เลือกลืมรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ หน้าจอจะให้กรอก
          * รหัสผู้ใช้งาน (User ID):…............
          * กรุณากรอกอีเมล์เมื่อสมัคร ….........
             กดส่ง
หลังจากนั้น ลูกค้า จะได้ Username Password ทาง email ที่ลงทะเบียนไว้
กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียน email ไว้ ให้ติดต่อทาง Call Center 02 575 7711

หน้าช่องรายการ หน้าแรก ไม่แสดงรายการตรงช่องด้านซ้ายมือ จะแสดงข้อความ ไม่มีช่องรายการที่กำลังเล่นอยู่

เนื่องจากกล่อง TOTiptv จะแสดงช่องรายการล่าสุดที่รับชม แต่หากลูกค้าเข้าไปที่ VOD หรือ TV ของฉัน ช่องรายการที่กำลังเล่นอยู่จะไม่แสดง ถ้าต้องการให้แสดง ลูกค้าต้องเลือกช่องรายการเพื่อรับชมก่อน แล้วกลับมาที่หน้าช่องรายการอีกครั้ง ก็จะปรากฏช่องรายการที่กำลังเล่นอยู่

ลูกค้าเปิดใช้บริการใหม่มีข้อมูลในระบบแล้วแต่ไม่สามารถใช้ชื่อและรหัสผ่านเข้าดูผ่าน PC,ipad,iphoneได้ ขึ้นล็อคอินไม่ผ่าน ตรวจสอบแล้วรหัสถูกต้อง

ถ้าลูกค้าเพิ่งเปิดใช้บริการใหม่ มีข้อมูลในระบบแล้วแต่ยังไม่เคยเปิดรับชมผ่านทางกล่องรับ IPTV เลย สถานะในระบบ BOSS Metv จะแสดงเป็น Waiting Activate ลูกค้าจะไม่สามารถใช้ ชื่อและรหัสผ่านในการรับชมผ่านทางช่องทางอื่นได้ จนกว่าจะเปิด