ขั้นตอนในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ผ่านทาง USB

1. ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์... ดาวน์โหลดที่นี่
2. ทำการบันทึกไฟล์เฟิร์มแวร์ที่ flash drive
3. นำ flash drive ต่อเข้าที่พอร์ท USB ของกล่อง STB
4. ทำการเปิดกล่อง แล้วเข้าไปที่ไอคอน “แอพพลิเคชั่น”
5. เลือกที่ไอคอน “อัพเดท”
6. เลือกที่ “อัพเดทภายในพี้นที่”
7. เลือกไปที่ไดเรคทอรี่ของ flash drive (เช่น sda1)
8. เลือกที่ไฟล์ “upgrade.img”
9. เลือกที่ “ยืนยัน”
10. ระบบจะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์และรีบูทเข้าสู่หน้าแรกให้โดยอัตโนมัติ (กรุณาอย่าทำการถอดปลั๊ก หรือปิดเครื่องเด็ดขาด)


Step to upgrade firmware thru USB

1. Download firmware... Download Now
2. Save downloaded file into flash drive
3. Insert flash drive thru USB port of TOT iptv set top box
4. Turn on set top box and Select “Application icon”
5. Select at “Upgrade” icon
6. Select at “Local upgrade”
7. Select downloaded file in flash drive (i.e. sda1)
8. Select at “upgrade.img”
9. Select at “Confirm”
10. System will operate to upgrade process and reboot automatically
(Please do not turn off or unplug power line during upgrade)
Upgrade Firmware V1
Upgrade Firmware V2
Go to top